Uroczysko Baran w Kąkolewnicy

…Stojąc wśród prochów zamordowanych, wspominając ich cierpienie, czcijmy ich ofiarę dziękując jednocześnie, że obowiązek pamięci o tym miejscu pozwolił nam zachować tożsamość; że konspiracyjnie stawiane krzyże na Uroczysku Baran wzmacniały w społeczeństwie poczucie polskości. Ofiara jaką ponieśli jest jak kamień rzucony na szaniec wolności, który my mamy obowiązek wzmacniać. Przed upamiętnionymi chylę czoła i oddaję im cześć.

80. posiedzenie Senatu

4 czerwca 1989 roku w Polsce odbyły się wolne wybory do Senatu RP. Z tej okazji w trzydziestą rocznicę tamtych wydarzeń odbyło się uroczyste 80 posiedzenie Izby Wyższej z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, Premiera Mateusza Morawieckiego, marszałków i senatorów poprzednich kadencji. Minutą ciszy uczciliśmy pamięć zmarłych senatorów III RP, wspomnieliśmy rolę Ojca Świętego Jana Pawła II i Solidarności w dziele odbudowy Niepodległego Państwa Polskiego. Spotkałem wiele bliskich mi osób – senatorów z mojej IV i wcześniejszych kadencji. Była to okazja do rozmów, wspomnień i wspólnych zdjęć. W tym posiedzeniu brał też udział mój zacny poprzednik Tadeusz Brzozowski.

75 Rocznica lądowania w Normandii

“D-Day” to dzień, w którym rozpoczęła się operacja “Overlord”. 6 czerwca 1944 roku, na normandzkich plażach miała miejsce największa akcja desantowa II wojny światowej. W ciągu 24 godzin w 5 strefach lądowania miało się znaleźć około 200 tysięcy alianckich żołnierzy, którym towarzyszyło 11 tysięcy samolotów oraz około 5,5 tysiąca statków i okrętów. Naprzeciw siebie mieli niemieckie umocnienia Wału Atlantyckiego, naszpikowane karabinami i artylerią. Tego dnia na francuskich plażach życie oddało około 12 tysięcy aliantów.
Polscy marynarze i lotnicy również brali udział w tej operacji od pierwszych chwil. Polskie jednostki w trakcie akcji desantowej odznaczyły się wyjątkową skutecznością i celnością.
Niech polska flaga powiewa na normandzkiej plaży.

30. rocznica wolnych wyborów

Kiedy 30 lat temu, po beznadziei stanu wojennego uzgodniono częściowo wolne wybory, wstąpił w społeczeństwo nowy duch. Z tego okresu pozostała mi w pamięci atmosfera entuzjazmu i wiary, że wspólnie działając zmienimy kraj. W moim rodzinnym Aleksandrowie w rozklejanie plakatów i roznoszenie ulotek zaangażowanych było kilkanaście osób. W skali powiatu to już były setki wolontariuszy. Wiele osób po raz pierwszy pracowało w komisjach wyborczych i zagłosowało. Czuliśmy, że bierzemy udział w czymś ważnym. Jako senator IV kadencji Odrodzonego Senatu RP a obecnie poseł Najjaśniejszej Rzeczypospolitej jestem zobowiązany o tym mówić, szczególnie do tej części społeczeństwa, która z racji młodego wieku nie mogła doświadczyć czym jest pragnienie wolności w czasie totalitarnego zniewolenia komunistycznego.

Dzień dziecka

Pragnę także skierować słowa uznania do wszystkich rodziców oraz nauczycieli za dotychczasową działalność edukacyjną i wychowawczą, za wytrwałość, serce i oddanie, z jakim wykonujecie Państwo swoje niełatwe obowiązki.

Święto Lasu

Ogromnym zaszczytem było dla mnie brać udział w Obchodach Ogólnopolskiego Święta Lasu i Jubileuszu 95-lecia Lasów Państwowych w Łochowie w dniu 29 maja 2019r.
Na pamiątkę wydarzenia zasadziliśmy Dąb Niepodległości pobłogosławiony przez Ojca Świętego Franciszka podczas pielgrzymki Delegacji Lasów Państwowych do grobu św. Jana Pawła II z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Dziękuje leśnikom za ich trud pokoleń i opiekę nad ogromnym bogactwem polskich lasów.
Darz Bór

Samorządowe Forum Województwa Lubelskiego

23 maja w Lublinie odbyło się Forum Samorządowe. W ten sposób uczczono 20-lecie samorządności w Polsce. Przeprowadzona w 1999 roku przez rząd AWS reforma napotykała ostry sprzeciw przede wszystkim ze strony PSL-u. Także środowiska miast pozbawionych wtedy statusu miasta wojewódzkiego wyrażały swe niezadowolenie. Ale to już historia. Powstanie samorządów wojewódzkich i powiatowych to zmiana administracyjna, której potrzeby nikt obecnie nie kontestuje.
W trakcie Forum odbyły się bardzo ciekawe dyskusje panelowe, podczas których zaproszeni goście wyrażali opinie nt. samorządności. Oto kilka ciekawych spostrzeżeń i informacji:

  • dzięki samorządom ominęły Polskę głębokie kryzysy społeczne;
  • władza samorządowa ma charakter publiczny i jest elementem władzy państwowej (a nie jej alternatywą),
  • uszczelnienie systemu podatkowego zwiększyło dochody własne samorządów o 7 mld złotych;
  • samorządy odgrywają bardzo ważną rolę w realizacji programów społecznych państwa np. przy realizacji programu 500+;
  • 100 mld euro z funduszy europejskich zmobilizowało samorządy do wydatkowania 600 mld. złotych na różne projekty;
  • byłe miasta wojewódzkie są nadal ośrodkami kulturotwórczymi, ale są pozbawione takich możliwości prezentacji swych dokonań jak duże ośrodki,
  • należy wzmocnić współpracę między samorządami różnych szczebli oraz między samorządami a rządem;
  • należy kontynuować proces rozwoju samorządności.

70. rocznica śmierci Zdzisława Brońskiego ps. „Uskok”

Pamięć to jeden z fundamentów naszej suwerenności. Ważnym jest, by poza obecnością w naszych sercach i umysłach historia tych czasów miała także swój materialny ślad. Dlatego w Nowogrodzie powstał pomnik „Uskoka”, a jedno z rond w Łęcznej otrzymało nazwę tego bohatera. W okresie nasilonych ataków na naszą tożsamość narodową jest to cenna inicjatywa, za której realizację składam wyrazy uznania.
W dniu 21.05.2019r. uczestniczyłem w uroczystych obchodach 70 rocznicy śmierci kpt. Zdzisława Brońskiego ps. Uskok, które odbyły się w Nowogrodzie, powiat łęczyński,

Oświadczenie w sprawie roli Izb Rolniczych w kształtowaniu i realizacji polityki rolnej państwa 16.05.2019

Wspomnienie o Monte Cassino

75 lat temu 18 maja 1944 roku żołnierze 2 Korpusu Polskiego dowodzonego przez gen. Władysława Andersa zajęli ruiny klasztoru na Monte Cassino, gdzie na murach opactwa zawiesili biało czerwony sztandar. Polskie walki o masyw Monte Cassino i Piedimonte trwały 13 dni i były niezwykłe krwawe. W natarciu zginęło 923 żołnierzy Polskich, wśród nich 27 letni porucznik Andrzej Laskowski mieszkaniec Łukowa. W 1988 roku jako uczestnik pielgrzymki do Włoch nawiedziłem cmentarz na Monte Cassino, byłem na grobie porucznika Andrzeja Laskowskiego. Uczestniczyłem też w polowej mszy św. w intencji poległych. W walkach o Monte Cassino brali udział również inni żołnierze z Ziemi Łukowskiej m.in. kanonier Lucjan Szaniawski z Trzebieszowa oraz dr Ryszard Kaszubski – późniejszy budowniczy łukowskiego szpitala.

Top
licznik na blogu