Awanse w klasach mundurowych Zespołu Szkół w Radoryżu Smolanym