Materiał Master TV z nadania rondu w Łazach imienia Franciszka Wilczyńskiego.