Obchody 35 Rocznicy Rejestracji NSZZ RI Solidarnośc w Woli Okrzejskiej

Plakat2