Oświadczenie o pamięci Posła II RP Władysława Aleksandra Górskiego.