Oświadczenie w sprawie pochodzących z Lubelszczyzny bohaterów września 1939 r. Z dnia 30.08.2019