Rola izb rolniczych w kształtowaniu i realizacji polityki rolnej państwa – konferencja LUW 13.05.2019

„Rola izb rolniczych w kształtowaniu i realizacji polityki rolnej państwa” pod takim hasłem 13.05.2019 w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się lubelska wojewódzka konferencja rolna i obszarów wiejskich.
Doświadczenia światowe uczą nas, że samorządy zawodowe, w tym także samorządy rolnicze są ważnym elementem struktur zarządzających gospodarką, także rolnictwem indywidualnym. Skuteczna realizacja zadań samorządu rolniczego w naszym kraju to zadanie dla Izb Rolniczych. W jakim stopniu wypełniają one swoje zadanie? Czy mogą to robić lepiej? W jakiej formule organizacyjnej? To niektóre z pytań na które musimy odpowiedzieć sobie w najbliższym okresie. Opinie przekazane na wojewódzkiej konferencji poświęconej funkcjonowaniu Izb Rolniczych przybliżyły nas do odpowiedzi na postawione pytania.
Najmocniej zaakcentowano tezę, że działalności Izb będzie z większą korzyścią dla wsi, jeśli rolnicy licznie zagłosują w wyborach do władz Izb Rolniczych, które odbędą się 28 lipca 2019 roku.

Interpelacja poselska w sprawie oddłużenia szpitali

W związku z niepokojącymi sygnałami napływającymi z jednej z największych placówek leczniczych Lubelszczyzny tj. Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie złożyłem w dniu 1 kwietnia 2019 r. interpelację nr 30429 z zapytaniem do MZ o możliwość zapobieżenia skutkom nadmiernego zadłużenia szpitala. Istotnym efektem działań oddłużających bez dodatkowego wsparcia finansowego może bowiem być ograniczenie działalności niektórych oddziałów jak np. oddziału gastroenterologii w w/w szpitalu.
W odpowiedzi MZ jaka dotarła do kancelarii Sejmu w dniu 16 kwietnia poinformowany zostałem, że procedowana jest zmiana planu finansowego NFZ na 2019 r. zwiększająca koszty świadczeń opieki zdrowotnej oddziałów wojewódzkich NFZ o kwotę 429 mln zł, w tym w zakresie leczenia szpitalnego o kwotę 224 mln zł. Komisje Sejmu RP ds. Finansów Publicznych i Zdrowia oraz Rada NFZ zaopiniowały pozytywnie ww. zmianę planu. Zgodnie z informacją Narodowego Funduszu Zdrowia dodatkowe środki planuje się uruchomić w planie finansowym NFZ na 2019 r. w II półroczu br.
W okresie od 2016 roku nastąpiło zwiększenie wydatków budżetu na ochronę zdrowia w naszym kraju o 38% tj. prawie o 27 miliardów złotych. Uwzględniając powyższe okoliczności, zarówno NFZ jak i dyrekcje szpitali powinny rozważyć zasadność działań restrukturyzujących szpitali, które mają polegać na zmniejszaniu bądź łączeniu oddziałów. Zła sytuacja finansowa niektórych szpitali prawdopodobnie zmieni się na lepszą, zaś ograniczone możliwości leczenia wynikające z likwidacji oddziałów będą trudne do odbudowania.
Ponieważ obecnie nie istnieją możliwości ustawowe umorzenia zobowiązań szpitali, uważam, że Sejm następnej kadencji winien rozważyć taką regulację prawną dla placówek, które nie z winy niegospodarności zmagają się z problemem zadłużenia.

Powiatowy Dzień Strażaka

Spotkanie ze strażakami Ziemi Łukowskiej jako reprezentantami najważniejszych organizacji regionu jest zawsze dla mnie ważne.
Aktywność Waszych formacji obejmuje coraz większe obszary i dotyczy dbałości o bezpieczeństwo we wszelkich sytuacjach czasu pokoju. Dlatego poprawa warunków strażackiej służby cieszy nas wszystkich. W ostatnich latach, również dzięki Waszym staraniom, w remizach naszego regionu pojawiło się wiele nowych wozów pożarniczych. To powód do satysfakcji, ale i do poczucia, że wszyscy nasi mieszkańcy są lepiej chronieni.
Dziękuję za Wasze zaangażowanie, profesjonalizm i trud wkładany w wykonywanie obowiązków.
Niech św. Florian towarzyszy Wam ze swym wstawiennictwem każdego dnia!
Szczęść Boże!

Odsłonięcie pomnika upamiętniającego pobyt 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK na terenie Gminy Firlej

Siedemdziesiąt pięć lat temu tu, na terenie gminy Firlej,  żołnierze I Batalionu 44 Pułku Piechoty 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK pod dowództwem kpt. Franciszka Pukackiego stoczyli zwycięski bój z oddziałami niemieckimi. W walce poległ śmiercią bohatera szeregowy Jan Karpowicz. Bitwa ta wpisała się w chlubny szlak bojowy Dywizji. Dziś wyrażamy należny szacunek niezłomnym żołnierzom AK.

Vivat 3 Maj!

Dzieje Konstytucji 3 Maja uczą nas o niezmiennych prawidłowościach kierujących dziejami państw i narodów. Nakazują baczyć nie tylko na hasła, ale i prawdziwe intencje. Dlatego dzisiejsze święto to dobry moment dla nas, byśmy w przededniu ważnych wyborów odpowiedzieli sobie na pytanie – co jest, a co nie jest dobre dla naszej  wspólnoty w jakiej żyjemy, czyli dla naszej Ojczyzny – Polski? 

W Święto Konstytucji 3 Maja wszystkim Polkom i Polakom składam życzenia szczęścia 
w dostatniej i bezpiecznej Ojczyźnie.

Vivat 3 Maj!

Wielkanoc 2019

Katyń 1940 Smoleńsk 2010

Katyń i Smoleńsk – dwie nazwy i jedno wielkie pragnienie prawdy deklarowane przez Polaków. Wbrew radom tzw. „rozsądnych” i „realnie myślących”, w sprzeciwie do zamilczania i szyderstwa. Bo prawda to godność, sprawiedliwość, tożsamość; a w tych szczególnych przypadkach to także potwierdzenie prawa naszego narodu do suwerennego bytu.

Kondolencje

Odpowiedź ministra na zapytanie ws. polskiego pszczelarstwa

W styczniu br. skierowałem do Pana Premiera zapytanie:
Czy planuje się w ramach działań międzyresortowych powołanie zespołu, który będzie zajmował się polskim pszczelarstwem?
Powód zadania tego pytania to wynik postulatów płynących z wielu stron. Pszczelarze oczekują większego finansowego wsparcia dla swojej produkcji, środowiska naukowe widzą zagrożenie dla pszczół wynikające z zanikania bioróżnorodności oraz niekontrolowanej chemizacji upraw. Dla nas wszystkich odpowiednia ilość pszczół to warunek wysokich plonów i zdrowej żywności. Ale problem nie jest tak jednoznaczny i prosty w ocenie. Ilość pasiek jest ważnym wskaźnikiem kondycji polskiego pszczelarstwa, lecz jeśli te pasieki zamieszkują głodne i chore pszczoły ocena nie może być jednoznacznie pozytywna. Jak czytamy w odpowiedzi otrzymanej od Pana Ministra aktualnie trwają prace dotyczące opracowania Krajowego Planu Strategicznego w ramach nowej perspektywy Wspólnej Polityki Rolnej. W celu realizacji ww. zadania planowane jest powołanie zespołu, który między innymi będzie właściwy do realizacji tego zadania w ramach programów pszczelarskich. Jako poseł będę zabiegał, by podczas prac tego zespołu postulaty środowisk zaangażowanych w utrzymanie dobrej kondycji pszczół i ich środowiska były uwzględnione i wzmocnione różnymi formami wsparcia. W załączniku odpowiedź Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

75 rocznica Pacyfikacji Wsi Jamy

“Martyrologia polskich wsi nie zawsze była w pełni udokumentowana. Miały przecież miejsce przypadki pacyfikacji nie pozostawiających przy życiu ani jednego świadka. Tylko na Lubelszczyźnie całkowicie zniszczono 23 osady – należy do nich także wieś Jamy leżąca w pobliżu Ostrowa Lubelskiego. Wyjątkowe bestialstwo tych działań, olbrzymia skala zbrodni – tysiące zabitych – nakazują nam strzec pamięci o niewinnych ofiarach tamtych strasznych wydarzeń.”

  • fragment słów Pana Posła Krzysztofa Głuchowskiego skierowanych do uczestników uroczystości 75 rocznicy Pacyfikacji Wsi Jamy w pobliżu Ostrowa Lubelskiego w dniu 08.03.2019r.
Top
licznik na blogu