Pytania w sprawach bieżących – 30 posiedzenie Sejmu 16.11.2016