Pytanie w sprawie czynności kontrolnych PIP. Posiedzenie nr 52 w dniu 24-11-2017