Pytanie w sprawie działań, jakie były podejmowane na rzecz budowy świadomości wartości dziedzictwa w Polsce. 15.12.2016