Święto Narodowe Trzeciego Maja

3 Maj, to narodowe świętowanie osiągnięć prawdziwych Polaków sprzed 226 lat, które wkrótce przetargowane – lecz nie na zawsze – przetrwały, dając potomnym powód do dumy na skalę światową.