Uroczyste nadanie rondu w Łazach imienia Franciszka Wilczyńskiego – adiutanta księdza Stanisława Brzóski, oraz odsłonięcie pamiątkowej tablicy, w dniu 19.01.2018.

fot."TPH Orlik" fot."TPH Orlik" fot."TPH Orlik" fot."TPH Orlik"fot."TPH Orlik"fot."TPH Orlik"