Wyjazdowe posiedzenie Sejmowej Komisji ds.Mniejszości Narodowych i Etnicznych.