Wypowiedzi podczas posiedzeniu Sejmu nr 16 – 12-13.04.2016