Polska swój sukces gospodarczy zawdzięczać będzie absolwentom takich placówek oświatowych jak Zespół Szkół nr 1 w Łukowie. Gratuluję całej społeczności szkolnej „Alei” nowoczesnych warsztatów szkolnych.

Ceremonia złożenia kwiatów na cmentarzu w Turzystwie przy mogile SGO “Polesie”. Osiemdziesiąt lat temu, tu, na tej ziemi rozegrała się Ostatnia Bitwa Polskiej Wojny Obronnej 1939 roku. Dziś oddajemy hołd jej bohaterom, żołnierzom Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie”. Przysiędze złożonej Polsce …

Złożenie wieńców na Cmentarzu Wojennym w Turzystwie Read more »

Starostwo Powiatu Łęczyńskiego istnieje już 20 lat. Dziękuję za zaproszenie na uroczystości jubileuszowe. Zarządowi Powiatu, pracownikom Starostwa a także mieszkańcom życzę, by zasób intelektualny i materialny składający się na bogactwo regionu powiększał się i budził lokalną dumę.