450. rocznica unii polsko-litewskiej

450 lat temu Lubelszczyzna była politycznym i geograficznym centrum Królestwa Polskiego. Nauki i doświadczenia z tego okresu wypływające są cennym przyczynkiem do refleksji nad wydarzeniami dnia dzisiejszego. Dlatego cieszy wielowymiarowość tegorocznych obchodów Jubileuszu pozwalająca spojrzeć na to ważne wydarzenie zarówno pod względem jego znaczenia politycznego, kulturowego, socjologicznego i innych.