70. rocznica śmierci Zdzisława Brońskiego ps. „Uskok”

Pamięć to jeden z fundamentów naszej suwerenności. Ważnym jest, by poza obecnością w naszych sercach i umysłach historia tych czasów miała także swój materialny ślad. Dlatego w Nowogrodzie powstał pomnik „Uskoka”, a jedno z rond w Łęcznej otrzymało nazwę tego bohatera. W okresie nasilonych ataków na naszą tożsamość narodową jest to cenna inicjatywa, za której realizację składam wyrazy uznania.
W dniu 21.05.2019r. uczestniczyłem w uroczystych obchodach 70 rocznicy śmierci kpt. Zdzisława Brońskiego ps. Uskok, które odbyły się w Nowogrodzie, powiat łęczyński,