73 rocznica Akcji Mitropa

Pamiętamy o tym wydarzeniu, które w całej Ziemi Łukowskiej i poza nią stało się symbolem niezłomności Polaków w dążeniu do suwerenności Kraju; dążeniu niekoniecznie krwawym, ale zawsze konsekwentnym. W 73 rocznicę Akcji Mitropa pamiętamy o tej wyjątkowej w swej formie operacji wojskowej Żołnierzy Niezłomnych.
Dziękuję za mszę świętą odprawioną w intencji uczestników Akcji Mitropa. Dziękuję organizatorom uroczystości: Panu Wójtowi Gminy Trzebieszów, Komitetowi Obchodów Pamięci Żołnierzy AK – WiN, społecznościom szkolnym z Trzebieszowa i Szaniaw za dbałość o tę cząstkę naszej historii, za pamięć o tym wydarzeniu.