Gratuluję całemu środowisku Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Łukowskiej pięknego jubileuszu 20-lecia istnienia. Doceniam wielki wysiłek włożony w to, by zespół z roku na rok wzmacniał swój artystyczny potencjał; by wzbogacał repertuar, wzbudzał zachwyt choreografią, kostiumami, muzyką i śpiewem. Składam wyrazy szacunku wszystkim, którzy przyczyniają się do sukcesów zespołu.

Pamiętamy o tym wydarzeniu, które w całej Ziemi Łukowskiej i poza nią stało się symbolem niezłomności Polaków w dążeniu do suwerenności Kraju; dążeniu niekoniecznie krwawym, ale zawsze konsekwentnym. W 73 rocznicę Akcji Mitropa pamiętamy o tej wyjątkowej w swej formie operacji wojskowej Żołnierzy Niezłomnych.
Dziękuję za mszę świętą odprawioną w intencji uczestników Akcji Mitropa. Dziękuję organizatorom uroczystości: Panu Wójtowi Gminy Trzebieszów, Komitetowi Obchodów Pamięci Żołnierzy AK – WiN, społecznościom szkolnym z Trzebieszowa i Szaniaw za dbałość o tę cząstkę naszej historii, za pamięć o tym wydarzeniu.

17 września 2019 roku mija 80 rocznica agresji sowieckiej na Polskę i 22 rocznica ustawienia „Krzyża Katyńskiego” na cmentarzu Św. Rocha w Łukowie. Tragiczna historia i pamięć o niej to istota dzisiejszych uroczystości na łukowskim cmentarzu .
Słyszę czasem głosy lekceważące organizację takich uroczystości. Słyszę, szczególnie teraz, w czasie kampanii wyborczej pytania – po co? Otóż 17 września 80 lat temu pozbawiono nas zaufania do porozumień międzynarodowych, zrozumieliśmy w ten tragiczny dzień, że ludzkie poczucie uczciwości i sprawiedliwości nie istnieje w świecie imperialnej polityki międzynarodowej. 50 kolejnych lat wymusiło na nas milczenie o prawdzie tamtego czasu i historii naszego kraju. Dlatego dziś kiedy jest to możliwe musimy ten stracony czas nadrobić. Dla większej własnej świadomości, dla świadomości całego świata. Bo przecież już nikt nie powie, że historia nie jest narzędziem gry politycznej.
Musimy o tym publicznie mówić także z innego powodu. Otóż konieczne jest wyznaczanie czerwonej linii wobec wszelkich agresorów. Dlatego spotykamy się na łukowskim cmentarzu i w innych miejscach, by wyraźnie powiedzieć: może dziś przekroczycie tę linię, ale nie będzie na to naszej zgody i kiedyś wrócicie tam skąd przyszliście.