Dożynki Gminne w Krzywdzie

Rolnicy z Gminy Krzywda podziękowali dziś za plony.
Dożynki Gminne 2019 były bardzo barwne i udane.