Dożynki Kłoczew

Bogaty program Kłoczewskich Dożynek – koncerty zespołów regionalnych, konkursy, wystawy, stoiska z rękodziełem to pokaz dumy z wielowiekowej kultury polskiej wsi. Moje uznanie budzi ta postawa szacunku dla tradycji i wartości pielęgnowanych przez wiejskie rodziny. Wzbogacają one naszą narodową tożsamość. Są ważnym spoiwem całego narodu. Od tej wspólnotowości zależy byt Państwa Polskiego.