Droga Krajowa 63

Nie wyolbrzymiając swojego udziału w sprawie instalowania sygnalizacji świetlnej przy ul. Piłsudskiego w Łukowie, ani nie podważając zasług innych osób chcę poinformować, że po otrzymaniu prośby Pana Burmistrza przesłałem do lubelskiego oddziału GDDKiA pismo z prośbą o szybką interwencję w tej sprawie i otrzymałem od Pana Dyrektora Mirosława Czecha zapewnienie, że w miejscu tragicznych zdarzeń drogowych na przejściu dla pieszych zostanie zainstalowana sygnalizacja świetlna. Otrzymałem również deklarację, że na całym odcinku drogi 63 przebiegającej przez Łuków zostanie przeprowadzony audyt w celu podjęcia działań poprawiających bezpieczeństwo.