Inauguracja Nowego Roku Szkolnego

Miałem zaszczyt uczestniczyć w uroczystości Inauguracji Nowego Roku Szkolnego 2019/2020 w Zespole Szkół im. Władysława Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym. Z tej okazji pozdrawiam i przekazuję życzenia wszystkim nauczycielom, wychowawcom, uczniom i rodzicom powodzenia w życiu osobistym i radości z codziennego zmagania się na niwie nauczania i wychowania młodego pokolenia.