Inauguracja roku szkolnego

Inauguracja roku szkolnego 2018/2019, która miała miejsce w pięknej nowej szkole Gminnego Zespołu Szkół, w polskim historycznym mieście – Kazimierzu Dolnym. Słynie ono wyjątkową architekturą Rynku, ale jego symbolem są spichlerze, które przypominają o działaniach ostatnich Piastów i Jagiellonów wzmacniających gospodarkę Królestwa Polskiego. W ich wyniku nastąpił rozwój grodu i powstał największy w Rzeczypospolitej port rzeczny.
Niech rozpoczęty nowy rok szkolny owocuje wieloma sukcesami.
Życzę uczniom, aby młodzieńczy optymizm utwierdzał ich w dążeniu do wiedzy i ułatwiał zdobywanie jej nowych zasobów.
Pracownikom oświaty życzę satysfakcji
i zawodowego spełnienia, radości w środowisku szkolnym, w przyjacielskich kręgach, w rodzinie.