Informacja od PKP PLK S.A. w Warszawie

Dotycząca spraw:
– przywrócenia kas, informacji i bufetu na Dworcu PKP w Łukowie
– ukończenia robót związanych z modernizacją stacji
– śliskich i niewygodnych przejść na perony

odpowiedź z PKP PLK S.A.