Interpelacja nr 20111

W związku z protestem pracowników Domu Pomocy Społecznej w Ryżkach wystosowałem do Pani Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej interpelację poselską. Oczekuję, iż odpowiedź jaką otrzymam wskaże możliwe rozwiązania zaistniałego problemu, który ma charakter ogólnopolski.
Domy Pomocy Społecznej pełnią istotną rolę w zapewnieniu opieki ludziom starszym i niepełnosprawnym. Z uwagi na to, że dzięki rozwojowi nauk medycznych żyjemy coraz dłużej musimy do działalności tej formy opieki przykładać dużą wagę. Obecnie istnieje w Polsce około osiemset  ponadgminnych depeesów zatrudniających ponad 50 tysięcy pracowników. Skala tej formy pomocy potrzebującym, a jest ich około 80 tysięcy, jest więc znaczna i stale rośnie.
W tym kontekście nie możemy pozostać głusi na pojawiające się głosy niezadowolenia z poziomu płac wśród pracowników domów opieki.
Spór należy rozwiązać z poszanowaniem interesów wszystkich stron. Do tego potrzebne są zmiany o charakterze systemowym. Nie można zrzucać na starostwa powiatowe rozwiązania problemu, z którym nie poradziła sobie administracja państwowa. Fakt, iż stan ten wynika z zaniedbań poprzedniej ekipy rządzącej nie może być usprawiedliwieniem, ale wręcz musi być motywatorem do szybkiej naprawy zaistniałego stanu rzeczy.
Nie tylko w interesie pracowników domów pomocy społecznej, ale także w interesie ich pensjonariuszy włączam się w prace nad poprawą warunków działania depeesów. Duża wrażliwość społeczna obecnego rządu, zaangażowanie parlamentarzystów i zainteresowanych środowisk dają nadzieję na naprawę obecnej sytuacji w nieodległej przyszłości.