Konsekracja Kościoła Chrystusa Miłosiernego w Dęblinie

Konsekracja Kościoła Chrystusa Miłosiernego w Dęblinie – jeden z najważniejszych aktów liturgicznych, uroczystość piękna i wzruszająca. To dla mnie wielka radość, że mogłem wraz z innymi wiernymi uczestniczyć w tym zgromadzeniu wspólnoty chrześcijańskiej.