Lubelski Lipiec – Świdnik 2019

Z dumą i radością wspominamy wydarzenia, które 39 lat temu były pełne dramatyzmu i obawy o jutro nas i naszych bliskich. Strajki, które w lipcu 1980 roku zapoczątkowały szeroki sprzeciw społeczeństwa wobec władzy komunistycznej obarczone były wielkim osobistym ryzykiem strajkujących…

…Składam gorące podziękowania dla związkowców Regionu Środkowo – Wschodniego NSZZ „Solidarność” za dbałość o prawdę tamtych dni, za pielęgnowanie pamięci historycznej, a przede wszystkim za wspomnienie o ludziach, którzy w okresie zniewolenia zapoczątkowali polską drogę do niepodległości.