Moje spotkania z Ojcem Świętym

Moje spotkania z Ojcem Świętym Janem Pawłem II datują się od pamiętnych wydarzeń na szlaku pierwszej pielgrzymki do Polski w 1979 r.
Później były:
Warszawa (1983) – Plac Zamkowy
Gdańsk (1987) – Zaspa
Rzym (1988) – 10-lecie pontyfikatu
Rzym (2000) – Wielki Jubileusz 2000
Siedlce, Zamość i Warszawa – Sejm (1999),
Rzym – uroczystość beatyfikacji w dniu 1 maja 2011 r.
Z wieloma mieszkańcami powiatu łukowskiego uczestniczyłem wspólnie w części z tych wydarzeń.
W pamięci zapadły nam słowa z Placu Zwycięstwa w Warszawie w 1979 roku: „Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze Ziemi. Tej Ziemi „. Słowa te Ojciec Święty powtórzył później w Parlamencie RP w obecności władzy wykonawczej i sądowniczej.
Jako Senator IV kadencji – uczestnik Zgromadzenia Narodowego głęboko przeżyłem wizytę Jana Pawła II w gmachu Sejmu, czując się bezpośrednim adresatem wystąpienia skierowanego do parlamentarzystów.
Wraz z innymi katolikami uczestniczyłem duchowo w dziejowej pielgrzymce Papieża, który wprowadził nasz Kościół w Trzecie Tysiąclecie, wyprowadzając jednocześnie z mroków totalitaryzmu.
Bardzo jestem rad, że dziś znów wspominamy postać Świętego Jana Pawła II, bo jest to okazja by jeszcze raz podziękować Panu Bogu za wszelkie dobro jakie dla nas Polaków się dokonało w okresie Jego pontyfikatu.