Odpowiedź ministra na zapytanie ws. polskiego pszczelarstwa

W styczniu br. skierowałem do Pana Premiera zapytanie:
Czy planuje się w ramach działań międzyresortowych powołanie zespołu, który będzie zajmował się polskim pszczelarstwem?
Powód zadania tego pytania to wynik postulatów płynących z wielu stron. Pszczelarze oczekują większego finansowego wsparcia dla swojej produkcji, środowiska naukowe widzą zagrożenie dla pszczół wynikające z zanikania bioróżnorodności oraz niekontrolowanej chemizacji upraw. Dla nas wszystkich odpowiednia ilość pszczół to warunek wysokich plonów i zdrowej żywności. Ale problem nie jest tak jednoznaczny i prosty w ocenie. Ilość pasiek jest ważnym wskaźnikiem kondycji polskiego pszczelarstwa, lecz jeśli te pasieki zamieszkują głodne i chore pszczoły ocena nie może być jednoznacznie pozytywna. Jak czytamy w odpowiedzi otrzymanej od Pana Ministra aktualnie trwają prace dotyczące opracowania Krajowego Planu Strategicznego w ramach nowej perspektywy Wspólnej Polityki Rolnej. W celu realizacji ww. zadania planowane jest powołanie zespołu, który między innymi będzie właściwy do realizacji tego zadania w ramach programów pszczelarskich. Jako poseł będę zabiegał, by podczas prac tego zespołu postulaty środowisk zaangażowanych w utrzymanie dobrej kondycji pszczół i ich środowiska były uwzględnione i wzmocnione różnymi formami wsparcia. W załączniku odpowiedź Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.