Odsłonięcie Obelisku upamiętniającego Żołnierzy Niezłomnych i Ofiary reżimu komunistycznego

Cześć i Chwała Bohaterom!
Mieszkańcy Łukowa uhonorowali swoich najlepszych synów. Niezłomni – obrońcy suwerennej Rzeczypospolitej odzwierciedlają najlepsze cechy Polaków. Żołnierze Wyklęci bardziej od własnego życia cenili wolność i honor oraz poświęcenie dla narodowej sprawy. Odsłonięty dziś w Łukowie obelisk przypomni o nich potomnym.