OSP Okrzeja – Uroczystości strażackie – 30.06.2019

Druhowie z OSP Okrzeja
…Nie minął jeszcze rok od uroczystości poświęcenia nowego wozu bojowego Waszej jednostki. Otrzymany wówczas samochód pożarniczy MAN był dowodem uznania dla Waszej działalności na rzecz bezpieczeństwa swojej okolicy. Trafił w dobre ręce, skoro dziś uczestniczymy w ważnym wydarzeniu przekazania aktu włączenia OSP Okrzeja do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Gratuluję druhom z Okrzei wejścia do grona elitarnych jednostek ochotniczych straży pożarnych, które wraz z PSP i innymi służbami stoją na straży bezpieczeństwa mieszkańców kraju…
Szczęść Wam Boże!