Oświadczenie w sprawie roli Izb Rolniczych w kształtowaniu i realizacji polityki rolnej państwa 16.05.2019