Kock – miasto i gmina leżące na skrzyżowaniu dróg dziejowych – nie raz doświadczały dramatycznych losów, których historia nam Polakom nie poskąpiła. Bitwa pod Kockiem jako część Bitwy Warszawskiej to część naszych trudnych dziejów. Na uznanie zasługuje fakt, że samorząd miasta i gminy dostrzega silne związki miasta z historią walki o niepodległość i włącza je w obchody tradycyjnego rolniczego święta. Daje tym wyraźny sygnał o nierozerwalnych związkach rolniczego trudu z wysiłkiem na rzecz suwerenności kraju.

Dzień Wojska Polskiego to święto ważne dla wszystkich Polaków. Kochajmy Wojsko Polskie, polskiego żołnierza szanujmy i wspierajmy go w służbie Ojczyzny.
Dziękuję samorządowcom Gminy Łuków za organizację dzisiejszych uroczystości. Wszystkim życzę dostatniej, bezpiecznej Polski w granicach skutecznie strzeżonych przez Nasze Wojsko.

Nie wyolbrzymiając swojego udziału w sprawie instalowania sygnalizacji świetlnej przy ul. Piłsudskiego w Łukowie, ani nie podważając zasług innych osób chcę poinformować, że po otrzymaniu prośby Pana Burmistrza przesłałem do lubelskiego oddziału GDDKiA pismo z prośbą o szybką interwencję w tej sprawie i otrzymałem od Pana Dyrektora Mirosława Czecha zapewnienie, że w miejscu tragicznych zdarzeń drogowych na przejściu dla pieszych zostanie zainstalowana sygnalizacja świetlna. Otrzymałem również deklarację, że na całym odcinku drogi 63 przebiegającej przez Łuków zostanie przeprowadzony audyt w celu podjęcia działań poprawiających bezpieczeństwo.

Miałem zaszczyt i honor reprezentować Pana Premiera Mateusza Morawieckiego na uroczystości odsłonięcia nagrobka podporucznika Antoniego Dołęgi – ostatniego Żołnierza Wyklętego.

„..Bardzo symboliczny jest los Antoniego Dołęgi już po zaprzestaniu walki — dzięki życzliwym i oddanym ludziom ukrywał się, nawet przed własną rodziną, przez kolejne prawie 30 lat. Miejsce jego pochówku jeszcze do niedawna pozostawało nieznane. Taką była siła lojalności sąsiadów, którzy uważali go za wielki autorytet. Był najdłużej ukrywającym się żołnierzem konspiracji antykomunistycznej. Pokazał całym swym życiem, czym jest wierność i siła ducha…” napisał w liście Pan Mateusz Morawiecki – Prezes Rady Ministrów.

W trakcie uroczystości na nagrobku podporucznika Antoniego Dołęgi złożyłem wieniec od Pana Premiera Mateusza Morawieckiego wspólnie z Panem Lechem Werelichem przedstawicielem rodziny Antoniego Dołęgi i Jerzym Płudowskim przedstawicielem rodzin ukrywających go.

Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego łączy Polaków. Oddzieleni mijającym czasem jesteśmy pamięcią z ludnością cywilną walczącej Warszawy i powstańcami, by ich nadzieje, tragizm losu, zwycięstwa i klęski przeżywać we współczesnej narodowej wspólnocie. Oddajemy szacunek ich poświęceniu i patriotyzmowi bezwarunkowo, bo bezwarunkowa była ich ofiarność.
Czynimy to szanując wyznawane przez powstańców wartości. Tragizmu nie zaśmiecamy szyderstwem, porównań do współczesnych niedogodności używamy z rozwagą, przypisujemy powstańcom tylko oczywiste intencje, czyli Bóg, Honor, Ojczyzna.

W najbliższą niedzielę 28 lipca 2019 roku odbędą się wybory do Izb Rolniczych.
Z mocy ustawy wszyscy rolnicy mają prawo wziąć czynny udział w tych wyborach.
Rolnicy!
Wybierzcie spośród kandydatów tych, którzy swym programem i pracą wzmocnią pozycję Izb Rolniczych i będą Was reprezentować z korzyścią dla polskich producentów rolnych.Wasz głos oddany w wyborach 28 lipca wpłynie na sytuację polskiej wsi. Serdecznie zachęcam do głosowania. Ważny jest każdy głos.

Oddajemy hołd żołnierzom Armii Krajowej poległym w bitwie pod Gręzówką.
Od tamtych wydarzeń minęło już 75 lat. Dla większości to już historia. Ale naszym zadaniem jest pamiętać o ofierze życia złożonej na ołtarzu Ojczyzny przez minione pokolenia. Byśmy rozumieli jak cenna jest suwerenność narodowa oraz znali duchową wartość wolności. Bo właśnie pragnienie życia w niepodległej Polsce było nakazem żołnierzy AK. Tu pod Gręzówką, w imię miłości do rodzinnego kraju oddali swe życie młodzi partyzanci z Łukowa i okolic oraz Warszawy – gimnazjaliści, harcerze, studenci.
Bohaterom cześć i chwała!
fot. Robert Wysokiński

Z dumą i radością wspominamy wydarzenia, które 39 lat temu były pełne dramatyzmu i obawy o jutro nas i naszych bliskich. Strajki, które w lipcu 1980 roku zapoczątkowały szeroki sprzeciw społeczeństwa wobec władzy komunistycznej obarczone były wielkim osobistym ryzykiem strajkujących…

…Składam gorące podziękowania dla związkowców Regionu Środkowo – Wschodniego NSZZ „Solidarność” za dbałość o prawdę tamtych dni, za pielęgnowanie pamięci historycznej, a przede wszystkim za wspomnienie o ludziach, którzy w okresie zniewolenia zapoczątkowali polską drogę do niepodległości.