20 lat temu Jan Paweł II odbył siódmą, najdłuższą, pielgrzymkę do Polski. Odwiedził wtedy 23 miejscowości. Przybył do parlamentu na spotkanie z posłami i senatorami, miał wystąpienie wobec przedstawicieli suwerenu. To była pierwsza wizyta Ojca Świętego w dziejach chrześcijaństwa i parlamentaryzmu – powiedział marszałek Marek Kuchciński otwierając wystawę. Uczestniczyłem w uroczystości m.in. z Panią Poseł Ewą Tomaszewską z Warszawy, z Panem Posłem Czesławem Sobierajskim z Rybnika i z Panem Posłem Adamem Śnieżek z Krosna. Wówczas 11 czerwca 1999 r zasiadaliśmy na forum Uroczystego Zgromadzenia Posłów i Senatorów.

Moje spotkania z Ojcem Świętym Janem Pawłem II datują się od pamiętnych wydarzeń na szlaku pierwszej pielgrzymki do Polski w 1979 r.
Później były:
Warszawa (1983) – Plac Zamkowy
Gdańsk (1987) – Zaspa
Rzym (1988) – 10-lecie pontyfikatu
Rzym (2000) – Wielki Jubileusz 2000
Siedlce, Zamość i Warszawa – Sejm (1999),
Rzym – uroczystość beatyfikacji w dniu 1 maja 2011 r.
Z wieloma mieszkańcami powiatu łukowskiego uczestniczyłem wspólnie w części z tych wydarzeń.
W pamięci zapadły nam słowa z Placu Zwycięstwa w Warszawie w 1979 roku: „Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze Ziemi. Tej Ziemi „. Słowa te Ojciec Święty powtórzył później w Parlamencie RP w obecności władzy wykonawczej i sądowniczej.
Jako Senator IV kadencji – uczestnik Zgromadzenia Narodowego głęboko przeżyłem wizytę Jana Pawła II w gmachu Sejmu, czując się bezpośrednim adresatem wystąpienia skierowanego do parlamentarzystów.
Wraz z innymi katolikami uczestniczyłem duchowo w dziejowej pielgrzymce Papieża, który wprowadził nasz Kościół w Trzecie Tysiąclecie, wyprowadzając jednocześnie z mroków totalitaryzmu.
Bardzo jestem rad, że dziś znów wspominamy postać Świętego Jana Pawła II, bo jest to okazja by jeszcze raz podziękować Panu Bogu za wszelkie dobro jakie dla nas Polaków się dokonało w okresie Jego pontyfikatu.

450 lat temu Lubelszczyzna była politycznym i geograficznym centrum Królestwa Polskiego. Nauki i doświadczenia z tego okresu wypływające są cennym przyczynkiem do refleksji nad wydarzeniami dnia dzisiejszego. Dlatego cieszy wielowymiarowość tegorocznych obchodów Jubileuszu pozwalająca spojrzeć na to ważne wydarzenie zarówno pod względem jego znaczenia politycznego, kulturowego, socjologicznego i innych.

Druhowie z OSP Okrzeja
…Nie minął jeszcze rok od uroczystości poświęcenia nowego wozu bojowego Waszej jednostki. Otrzymany wówczas samochód pożarniczy MAN był dowodem uznania dla Waszej działalności na rzecz bezpieczeństwa swojej okolicy. Trafił w dobre ręce, skoro dziś uczestniczymy w ważnym wydarzeniu przekazania aktu włączenia OSP Okrzeja do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Gratuluję druhom z Okrzei wejścia do grona elitarnych jednostek ochotniczych straży pożarnych, które wraz z PSP i innymi służbami stoją na straży bezpieczeństwa mieszkańców kraju…
Szczęść Wam Boże!

…Stojąc wśród prochów zamordowanych, wspominając ich cierpienie, czcijmy ich ofiarę dziękując jednocześnie, że obowiązek pamięci o tym miejscu pozwolił nam zachować tożsamość; że konspiracyjnie stawiane krzyże na Uroczysku Baran wzmacniały w społeczeństwie poczucie polskości. Ofiara jaką ponieśli jest jak kamień rzucony na szaniec wolności, który my mamy obowiązek wzmacniać. Przed upamiętnionymi chylę czoła i oddaję im cześć.

4 czerwca 1989 roku w Polsce odbyły się wolne wybory do Senatu RP. Z tej okazji w trzydziestą rocznicę tamtych wydarzeń odbyło się uroczyste 80 posiedzenie Izby Wyższej z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, Premiera Mateusza Morawieckiego, marszałków i senatorów poprzednich kadencji. Minutą ciszy uczciliśmy pamięć zmarłych senatorów III RP, wspomnieliśmy rolę Ojca Świętego Jana Pawła II i Solidarności w dziele odbudowy Niepodległego Państwa Polskiego. Spotkałem wiele bliskich mi osób – senatorów z mojej IV i wcześniejszych kadencji. Była to okazja do rozmów, wspomnień i wspólnych zdjęć. W tym posiedzeniu brał też udział mój zacny poprzednik Tadeusz Brzozowski.

“D-Day” to dzień, w którym rozpoczęła się operacja “Overlord”. 6 czerwca 1944 roku, na normandzkich plażach miała miejsce największa akcja desantowa II wojny światowej. W ciągu 24 godzin w 5 strefach lądowania miało się znaleźć około 200 tysięcy alianckich żołnierzy, którym towarzyszyło 11 tysięcy samolotów oraz około 5,5 tysiąca statków i okrętów. Naprzeciw siebie mieli niemieckie umocnienia Wału Atlantyckiego, naszpikowane karabinami i artylerią. Tego dnia na francuskich plażach życie oddało około 12 tysięcy aliantów.
Polscy marynarze i lotnicy również brali udział w tej operacji od pierwszych chwil. Polskie jednostki w trakcie akcji desantowej odznaczyły się wyjątkową skutecznością i celnością.
Niech polska flaga powiewa na normandzkiej plaży.

Kiedy 30 lat temu, po beznadziei stanu wojennego uzgodniono częściowo wolne wybory, wstąpił w społeczeństwo nowy duch. Z tego okresu pozostała mi w pamięci atmosfera entuzjazmu i wiary, że wspólnie działając zmienimy kraj. W moim rodzinnym Aleksandrowie w rozklejanie plakatów i roznoszenie ulotek zaangażowanych było kilkanaście osób. W skali powiatu to już były setki wolontariuszy. Wiele osób po raz pierwszy pracowało w komisjach wyborczych i zagłosowało. Czuliśmy, że bierzemy udział w czymś ważnym. Jako senator IV kadencji Odrodzonego Senatu RP a obecnie poseł Najjaśniejszej Rzeczypospolitej jestem zobowiązany o tym mówić, szczególnie do tej części społeczeństwa, która z racji młodego wieku nie mogła doświadczyć czym jest pragnienie wolności w czasie totalitarnego zniewolenia komunistycznego.

Pragnę także skierować słowa uznania do wszystkich rodziców oraz nauczycieli za dotychczasową działalność edukacyjną i wychowawczą, za wytrwałość, serce i oddanie, z jakim wykonujecie Państwo swoje niełatwe obowiązki.

Ogromnym zaszczytem było dla mnie brać udział w Obchodach Ogólnopolskiego Święta Lasu i Jubileuszu 95-lecia Lasów Państwowych w Łochowie w dniu 29 maja 2019r.
Na pamiątkę wydarzenia zasadziliśmy Dąb Niepodległości pobłogosławiony przez Ojca Świętego Franciszka podczas pielgrzymki Delegacji Lasów Państwowych do grobu św. Jana Pawła II z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Dziękuje leśnikom za ich trud pokoleń i opiekę nad ogromnym bogactwem polskich lasów.
Darz Bór