Panorama Lubelska o wyjazdowym spotkaniu Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w Nadleśnictwie Łuków

http://lublin.tvp.pl/37719477/19-czerwca-2018-g-2100