Podziękowanie ZS nr 1

Polska swój sukces gospodarczy zawdzięczać będzie absolwentom takich placówek oświatowych jak Zespół Szkół nr 1 w Łukowie. Gratuluję całej społeczności szkolnej „Alei” nowoczesnych warsztatów szkolnych.