Poświęcenie nagrobka ppor. Antoniego Dołęgi

Miałem zaszczyt i honor reprezentować Pana Premiera Mateusza Morawieckiego na uroczystości odsłonięcia nagrobka podporucznika Antoniego Dołęgi – ostatniego Żołnierza Wyklętego.

„..Bardzo symboliczny jest los Antoniego Dołęgi już po zaprzestaniu walki — dzięki życzliwym i oddanym ludziom ukrywał się, nawet przed własną rodziną, przez kolejne prawie 30 lat. Miejsce jego pochówku jeszcze do niedawna pozostawało nieznane. Taką była siła lojalności sąsiadów, którzy uważali go za wielki autorytet. Był najdłużej ukrywającym się żołnierzem konspiracji antykomunistycznej. Pokazał całym swym życiem, czym jest wierność i siła ducha…” napisał w liście Pan Mateusz Morawiecki – Prezes Rady Ministrów.

W trakcie uroczystości na nagrobku podporucznika Antoniego Dołęgi złożyłem wieniec od Pana Premiera Mateusza Morawieckiego wspólnie z Panem Lechem Werelichem przedstawicielem rodziny Antoniego Dołęgi i Jerzym Płudowskim przedstawicielem rodzin ukrywających go.