Radio samorządowe w komunikacji społecznej – prezentacja

Prezentacja przedstawiona w dniu 24 maja 2017 podczas 16 posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. rozwiązywania problemów mieszkańców “Polski powiatowo-gminnej”. Tematem posiedzenia było “Media publiczne w Polsce powiatowo-gminnej; nowa jakość polityki informacyjnej służącej mieszkańcom Polski powiatowo-gminnej”