Rocznica Powstania Warszawskiego

Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego łączy Polaków. Oddzieleni mijającym czasem jesteśmy pamięcią z ludnością cywilną walczącej Warszawy i powstańcami, by ich nadzieje, tragizm losu, zwycięstwa i klęski przeżywać we współczesnej narodowej wspólnocie. Oddajemy szacunek ich poświęceniu i patriotyzmowi bezwarunkowo, bo bezwarunkowa była ich ofiarność.
Czynimy to szanując wyznawane przez powstańców wartości. Tragizmu nie zaśmiecamy szyderstwem, porównań do współczesnych niedogodności używamy z rozwagą, przypisujemy powstańcom tylko oczywiste intencje, czyli Bóg, Honor, Ojczyzna.