Rok 2016 – Rokiem Henryka Sienkiewicza

18 grudnia Senat RP IX Kadencji podjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza. W związku z podjętą  inicjatywą na obrady plenarne zaproszeni zostali potomkowie noblisty oraz przedstawiciele środowisk związanych z pisarzem w tym kierownictwo Muzeum H. Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej i Oblęgorku oraz Muzeum Literackiego H. Sienkiewicza w Poznaniu. Zaproszenie od Marszałka Senatu RP otrzymał również Starosta Łukowski Janusz Kozioł, który w swoim imieniu delegował Sekretarza Powiatu Jerzego Siwca oraz Naczelnika Wydziału Promocji, Rozwoju i Polityki Społecznej – Romana Bociana.

Inicjatywa związana z ustanowieniem roku 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza wyszła od Antoniego Cybulskiego, byłego dyrektora Muzeum w Woli Okrzejskiej, który zwrócił się z apelem do uczestników XXI Ogólnopolskiego Zlotu Szkół Sienkiewiczowskich w Gnieźnie. Jego wezwanie postanowili wdrożyć w życie uczestnicy zlotu składając wniosek do Marszałka Sejmu i Senatu RP. W inicjatywę włączyły się również władze Powiatu Łukowskiego. 21 sierpnia 2013r. Rada Powiatu Łukowskiego podjęła uchwałę w sprawie wniosku o ustanowienie roku 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza oraz przekazała do Kancelarii Prezydenta RP, Sejmu RP i Senatu RP. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy radni obecni na sesji.

W wyniku dalszych działań władze Powiatu Łukowskiego zwróciły się z prośbą o podpisanie listu poparcia do członków rodziny Henryka Sienkiewicza, aktorów i reżyserów kina polskiego, ludzi kultury i nauki zajmujących się twórczością i życiem H. Sienkiewicza, Przewodniczącego Związku Gmin Wiejskich RP, Prezesa Związku Miast Polskich, Prezesa Związku Powiatów Polskich, Burmistrzów i Wójtów z terenu Powiatu Łukowskiego oraz Marszałka Województwa Lubelskiego. Dzięki zaangażowaniu Posła na Sejm RP Krzysztofa Głuchowskiego w tej sprawie wypowiedziała się również pozytywnie Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu w Sejmie VIII kadencji.

Rok_2016_rokiem_Sienkiewiczowskim2 Rok_2016_rokiem_Sinkiewiczowskim1Uchwała Senatu