Samorządowe Forum Województwa Lubelskiego

23 maja w Lublinie odbyło się Forum Samorządowe. W ten sposób uczczono 20-lecie samorządności w Polsce. Przeprowadzona w 1999 roku przez rząd AWS reforma napotykała ostry sprzeciw przede wszystkim ze strony PSL-u. Także środowiska miast pozbawionych wtedy statusu miasta wojewódzkiego wyrażały swe niezadowolenie. Ale to już historia. Powstanie samorządów wojewódzkich i powiatowych to zmiana administracyjna, której potrzeby nikt obecnie nie kontestuje.
W trakcie Forum odbyły się bardzo ciekawe dyskusje panelowe, podczas których zaproszeni goście wyrażali opinie nt. samorządności. Oto kilka ciekawych spostrzeżeń i informacji:

  • dzięki samorządom ominęły Polskę głębokie kryzysy społeczne;
  • władza samorządowa ma charakter publiczny i jest elementem władzy państwowej (a nie jej alternatywą),
  • uszczelnienie systemu podatkowego zwiększyło dochody własne samorządów o 7 mld złotych;
  • samorządy odgrywają bardzo ważną rolę w realizacji programów społecznych państwa np. przy realizacji programu 500+;
  • 100 mld euro z funduszy europejskich zmobilizowało samorządy do wydatkowania 600 mld. złotych na różne projekty;
  • byłe miasta wojewódzkie są nadal ośrodkami kulturotwórczymi, ale są pozbawione takich możliwości prezentacji swych dokonań jak duże ośrodki,
  • należy wzmocnić współpracę między samorządami różnych szczebli oraz między samorządami a rządem;
  • należy kontynuować proces rozwoju samorządności.