Spotkanie z mieszkańcami ul. Łapiguz, Poważe. 17 lutego 2016.

W dniu 17 lutego 2016 r. do Biura Poselskiego Krzysztofa Głuchowskiego zgłosili się mieszkańcy z ul. Łapiguz, Poważa i innych ulic leżących w sąsiedztwie Podstrefy Ekonomicznej przy ulicy Strzelniczej w Łukowie.
Przedmiotem spotkania jest protest mieszkańców przeciwko lokalizacji firmy Łukpasz w Podstrefie Ekonomicznej w Łukowie i zamiar prowadzenia tam produkcji karmy dla zwierząt .W ocenie mieszkańców transport półproduktów, magazynowanie i przetwarzanie będzie uciążliwe dla otoczenia.
W spotkaniu uczestniczyli: Pan Poseł Krzysztof Głuchowski, Radny Miasta Łuków Henryk Soćko.
Oraz 10 osób reprezentujących postulaty Protestujących Mieszkańców.
Informacja o lokalizacji i budowie firmy Łukpasz w Podstrefie Ekonomicznej przy ulicy Łapiguz w Łukowie została przekazana mieszkańcom Łukowa dopiero w dniu 28 stycznia 2016 r. Konsultacji w tej sprawie nie było. Więcej informacji w tej sprawie mogą mieć: Burmistrz Miasta i Radni Miasta Łuków
(podobno wyposażani są w bieżącą informacje w tej sprawie drogą e-mailową).
Na dzień dzisiejszy nikt nie chce rozmawiać z mieszkańcami na ten temat i nie jest ogólnie znana treść Karty Inwestycyjnej tego przedsięwzięcia. Brakuje precyzyjnej informacji W wyniku protestu mieszkańców i zainteresowania mediów ma się to zmienić.
Zdaniem protestujących mieszkańców należy dokładnie zbadać sprawę lokalizacji i zamiarów produkcyjnych Łukpaszu. Upowszechniony kod działalności nic nie wyjaśnia. Na razie mówi się o powstaniu zakładu przetwórczego w Podstrefie Ekonomicznej w Łukowie, ale rozwój i stopień uciążliwości jego działalności gospodarczej dla mieszkańców okolicznych ulic jest wciąż nieprzewidywalny. Nie wiadomo ile powstanie miejsc pracy. Na dzień dzisiejszy znamy tylko oświadczenie prezesa Łukpaszu w tej sprawie, które jest lakoniczne i nie wyjaśnia sprawy.
Pan Poseł zobowiązał się porozmawiać na ten temat z Radnymi Miasta Łuków.