Uczniowie ZS Radoryż Smolany w Sejmie

Uczniowie klas wojskowych z Zespołu Szkół im. W Tatarkiewicza w Radoryżu Smolany zajęły galerię sejmową, by w dniu 5 kwietnia br. przysłuchiwać się obradom Sejmu RP. Następnie wraz z Panią Marianną Brzozowską – Skwarek -dyrektorem szkoły oraz nauczycielami :Panią Renatą Golba, Panią Katarzyną Cichocką, oraz Panem Januszem Niedziółką wzięli udział w spotkaniu z Posłem Krzysztofem Głuchowskim i Panią Olgą Semeniuk doradcą Sekretarza Stanu Ministra Michała Dworczyka, zajmującą się między innymi problematyką edukacji, kultury i dziedzictwa, w Ministerstwie Obrony Narodowej. Rozmawiano na temat szans dla uczniów klas wojskowych w Obronie Terytorialnej tworzonej przez generała Wiesława Kukułę. Obecnie organizuje się 3 Brygady OT: w Lublinie, Rzeszowie i Białymstoku, z przewidywaną liczbą 10 tys. wojskowych, w tym 3,5 tys. w Lublinie. Przyjmowane są zgłoszenia kandydatów, którzy po zakwalifikowaniu będą poddani 32-dniowemu przeszkoleniu wojskowemu. Odpowiednie stopniowanie nastąpi później. Zainteresowanie wstąpieniem do Obrony Terytorialnej jest duże: 45 % kandydatów ma wykształcenie wyższe, a 8 % to kobiety.