Uroczysko Baran w Kąkolewnicy

…Stojąc wśród prochów zamordowanych, wspominając ich cierpienie, czcijmy ich ofiarę dziękując jednocześnie, że obowiązek pamięci o tym miejscu pozwolił nam zachować tożsamość; że konspiracyjnie stawiane krzyże na Uroczysku Baran wzmacniały w społeczeństwie poczucie polskości. Ofiara jaką ponieśli jest jak kamień rzucony na szaniec wolności, który my mamy obowiązek wzmacniać. Przed upamiętnionymi chylę czoła i oddaję im cześć.