Uroczystość wprowadzenia relikwii błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki do kaplicy szpitala św. Tadeusza w Łukowie oraz poświęcenie sztandaru NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze Oddział Łuków.