Uroczysty pogrzeb chorążego Antoniego Dołęgi

W Trzebieszowie odbył się uroczysty pogrzeb najdłużej ukrywającego się żołnierza antykomunistycznego podziemia – chorążego Antoniego Dołęgi.
Podczas mszy świętej miałem zaszczyt odczytać list okolicznościowy skierowany do uczestników uroczystości przez Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej – Marka Kuchcińskiego.

Antoni Dołęga, ps. „Znicz” bądź „Kulawy Antek” urodził się 1 maja 1915 r. Brał udział w Wojnie Obronnej 1939 r. oraz konspiracji niepodległościowej w szeregach Armii Krajowej. Po śmierci por. Józefa Matusza ps. „Lont” w 1951 r., “Znicz” był dowódcą antykomunistycznego oddziału działającego na terenie powiatów łukowskiego, siedleckiego i radzyńskiego.
Oddział został rozbity w 1955 r. Od tego momentu Dołęga ukrywał się samotnie u zaufanych gospodarzy, którzy skrywali go aż do śmierci w 1982 r. Antoni Dołęga był najdłużej urywającym się Żołnierzem Wyklętym w Polsce oraz ostatnim partyzantem antykomunistycznego ruchu oporu w Europie. Jego doczesne szczątki zostały ekshumowane z konspiracyjnego grobu 13 czerwca 2017 r. w miejscowości Popławy-Rogale w gminie Trzebieszów.