Vivat 3 Maj!

Dzieje Konstytucji 3 Maja uczą nas o niezmiennych prawidłowościach kierujących dziejami państw i narodów. Nakazują baczyć nie tylko na hasła, ale i prawdziwe intencje. Dlatego dzisiejsze święto to dobry moment dla nas, byśmy w przededniu ważnych wyborów odpowiedzieli sobie na pytanie – co jest, a co nie jest dobre dla naszej  wspólnoty w jakiej żyjemy, czyli dla naszej Ojczyzny – Polski? 

W Święto Konstytucji 3 Maja wszystkim Polkom i Polakom składam życzenia szczęścia 
w dostatniej i bezpiecznej Ojczyźnie.

Vivat 3 Maj!